Tag Archives: định cư canada

COVID-19 : CẬP NHẬT MỚI NHẤT TOÀN BỘ GIẢI PHÁP ĐỊNH CƯ CANADA 2020

Canada đã thực hiện các chính sách thay đổi ảnh hưởng đến dịch vụ du lịch và nhập cư trong thời điểm đại dịch coronavirus. Chính phủ Canada đã thực hiện chính sách hạn chế đi lại, sửa đối chính sách nhập cư vừa đảm bảo sự lan rộng của COVID-19 vừa giải quyết nhu […]

Call Now Button