Định Cư Úc

DIỆN KINH DOANH ĐỔI MỚI (VISA 188A)

 • Định cư Úc vừa sở Hữu căn Hộ tại xứ sở Kangaroo

 • Được phép kinh doanh tại Úc

 • Được chính phủ Úc chào đón.

 • Không yêu cầu trình độ Tiếng Anh

 • Có Visa ÚC để đi định cư mới cần Đầu Tư

 • Con cái được Úc dạy miễn phí đến năm 18 tuổi.

 • Thời gian xét duyệt nhanh chóng chỉ 9 đến 12 tháng.

 DIỆN ĐẦU TƯ CÓ BẢO LÃNH (VISA 188B)

 • Định cư Úc chỉ cần mua ít trái phiếu chính phủ Úc

 • Được chính phủ Úc chào đón.

 • Không yêu cầu trình độ Tiếng Anh

 • Có thư chấp thuận của Úc mới cần Đầu tư

 • Con cái quý vị được Úc dạy miễn phí đến 18 tuổi.

 • Thời gian xét duyệt nhanh chóng chỉ 9 đến 12 tháng.

DIỆN ĐẦU TƯ CÓ TRỌNG YẾU ( VISA 188C)

 • Định cư Úc khi đầu tư các hạng mục do chính phủ Úc quy định.

 • Được chính phủ Úc chào đón.

 • Không yêu cầu trình độ Tiếng Anh

 • Có thư chấp thuận của Úc mới cần Đầu tư

 • Con cái quý vị được Úc dạy miễn phí đến 18 tuổi.

 • Thời gian xét duyệt nhanh chóng chỉ 9 đến 12 tháng.

Hồ sơ đã xử lý

Các hồ sơ định cư được xử lý với mức An Toàn tuyệt đối

Để lại thông tin để được tư vấn cụ thể và hiểu rõ chương trình định cư