Định Cư Thổ Nhĩ Kỳ

Cam kết
  • Sau 1 đến 2 tháng khách hàng được cấp sổ đỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ
  • 3 đến 6 tháng được cấp quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ
  • Hoàn tiền 100% nếu có sai sót gì xảy ra.
  • Có cơ hội tham gia chương trình định cư Anh tại Thổ Nhĩ Kỳ.
  • Có cơ hội sang Mỹ theo Visa E2
Cam kết
  • Sau 1 đến 2 tháng khách hàng được cấp sổ đỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ
  • 3 đến 6 tháng được cấp quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ
  • Hoàn tiền 100% nếu có sai sót gì xảy ra.
  • Có cơ hội tham gia chương trình định cư Anh tại Thổ Nhĩ Kỳ.
  • Có cơ hội sang Mỹ theo Visa E2

Chương trình đầu tư lấy quốc tịch thổ nhĩ kỳ

ĐẦU TƯ THỔ NHĨ KỲ nổi bật với chương trình lấy quốc tịch nhanh nhất

Quy trình định cư thổ nhĩ kỳ

Để lại thông tin để được tư vấn cụ thể