Định Cư Mỹ

Định cư Mỹ

Tất cả các chương trình bạn có thể định cư Mỹ,

Bảo lãnh gia đình đi Mỹ

Sep 26, 2016

Nếu bạn có người thân trong gia đình tại Mỹ, bạn có thể tham khảo những diện bảo lãnh định cư theo luật định cư Mỹ như sau: Bảo lãnh vợ chồng, Bảo lãnh hôn phu hôn thê, Bảo lãnh đồng tính, Bảo lãnh cha mẹ, Bảo lãnh con cái dưới 21 tuổi, Bảo lãnh con trên 21 tuổi độc thân, Bảo lãnh con đã kết hôn, Bảo lãnh anh chị em.

Định cư theo diện bảo lãnh việc làm

Jun 26, 2018

Nếu bạn không có người thân bảo lãnh, chương trình định cư theo diện công ty bảo lãnh sẻ trở thành một cơ hội lớn giành cho bạn. Chương trình này được chính phủ ban hành nhằm bổ sung những lao động còn thiếu trong các ngành nghề của Mỹ.  Đến với chương trình ngoài cơ hội việc làm ngay khi đến Mỹ, cả gia đình bạn còn được cơ hội định cư vĩnh viễn tại Mỹ.

Đầu tư định cư Mỹ

May 15, 2107

Đầu tư Mỹ là chương trình giúp cho cả gia đình bạn định cư Mỹ mà không cần phải có người thân bảo lãnh, chỉ cần bạn đầu tư 500.000 USD trở lên vào các dự án tại Mỹ. 

Liên hệ tư vấn định cư Mỹ?

Hotline 0909-396-454