chương trình định cư cho du học sinh mỹ

Green Card for Employment-Based Immigrants là chương trình định cư cho du học sinh Mỹ theo diện công ty bảo lãnh.

1900-299-227

điểm nổi bật của chương trình 

visa usa green card

Những hồ sơ du học sinh đã thành công lấy thẻ xanh theo chương trình thẻ xanh định cư Mỹ thông qua công ty bảo lãnh của chúng tôi  từ đầu năm đến nay, đều không phải phỏng vấn mà được cấp thẻ xanh luôn. Một số trường hợp bị yêu cầu bổ sung, thì chỉ cần bổ sung hồ sơ từ việc đi làm cho nhà Tuyển dụng cho Sở di trú Mỹ USCIS, sẽ được cấp thẻ xanh mà không yêu cầu phỏng vấn.

HỒ SƠ THÀNH CÔNG THÁNG 08/2020

Định cư cho du học sinh Mỹ

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ 16 tháng, hồ sơ bắt đầu từ tháng 02/2019 và có thẻ xanh tháng 08/2020.

Không phỏng vấn

HỒ SƠ THÀNH CÔNG THÁNG 10/2020

Lấy thẻ xanh mà không cần phỏng vấn

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ 18 tháng, hồ sơ bắt đầu từ tháng 02/2019 và có thẻ xanh tháng 10/2020.

Không phỏng vấn

hồ sơ thành công tháng 10/2020

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ 18 tháng, hồ sơ bắt đầu từ tháng 02/2019 và có thẻ xanh tháng 10/2020. Du học sinh thành công lấy thẻ xanh mà không cần phỏng vấn tại Mỹ !

Không phỏng vấn

không bị bệnh cấm nhập cảnh

Không bị bệnh cấm nhập cảnh đến Hoa Kỳ và không sử dụng các chất chất gây nghiện trong danh sách các chất sau: Amphetamin, Benzodiazepines, Cocaine, Methamphetamin, Methadone, Morphine, Opiates, Phencyclidine, Tetrahydrocannabinol.

không sử dụng chất gây nghiện

đăng ký tham gia chương trình

Hiện tại chương trình định cư cho du học sinh là chương trình duy nhất lấy thẻ xanh mà không cần phỏng vấn. Hãy liên hệ ngay, để không bỏ lỡ cơ hội duy nhất này trước khi chính phủ có những điều chỉnh hạn chế chương trình !